ریاضی مهندسی پیشرفته

در
دسته بندی ها: آموزش, مهندسی مکانیک

ریاضی مهندسی پیشرفته تالیف آلن جفری مناسب دانشجویان مهندسی مکانیک همه گرایشها میباشد.
مولف بیشتر بر مسائل مهندسی مکانیک در طراحی جامدات و سیالات تکیه دارد.

لینک دانلود ریاضی مهندسی پیشرفته