ماه: بهمن 1398

در

سمینار آموزشی لاستیک هانکوک HANKOOK SAFETY به صورت تکنیکی توضیحاتی راجع به نگهداری و عملکرد لاستیک در خودروهای سواری میپردازد.

در

چگونگی و اصول عملکرد سیستم ترمز خودرو های سواری
تالیف شده توسط واحد آموزش شرکت آسان موتور نماینده رسمی هیوندای کره جنوبی در ایران
این مطلب آموزشی مطابق استاندارد آموزشی هیوندای کره میباشد